VZAMETE SVOJE ALI VAŠE IZDELKE?V številnih trgovinah nas sistem med plačevanjem pri hitri blagajni opomni, naj vzamemo naše izdelke. Izdelki so resda naši, saj smo zanje plačali, pa vendar – ali bomo v vrečko zložili naše ali svoje izdelke? Pred nadaljevanjem bi rada predvsem opozorila na to, da je lektura, tudi če gre za kratko poved, misel ali moto, zelo pomembna. Brez nje pride do tega, kar vidite na sličici – do napake. Napake v besedilih opazim tudi v raznoraznem tisku – na skodelicah, majicah, plakatih, v oglasih, pravzaprav povsod, kjer se besedilo lahko pojavi.Dve trditvi s pravilno uporabljenima zaimkoma:

✓ Izdelki so moji.
✓ Vzela bom svoje izdelke.

► Če se v povedi zaimek ujema z osebkom, bomo uporabili povratni svojilni zaimek svoj:

✓ Prinesla je svoje izdelke.
Razlaga: Prinesla je izdelke, ki si jih lasti.

Osebek povedi je ona, kar se skriva v povedku prinesla je. Ker se predmet nanaša nanjo, moramo na tem mestu uporabiti povratni svojilni zaimek svoj.

► Če se v povedi zaimek ne ujema z osebkom, bomo uporabili svojilni zaimek, kot je moj, njen ali vaš:

✓ Prinesla je njene izdelke.
Razlaga: Prinesla je izdelke, ki si jih ne lasti.

Osebek povedi je ona, prinesla pa je izdelke prijateljice, mame ali babice. Ker so izdelki last druge osebe, na tem mestu povratnega svojilnega zaimka svoj ne moremo uporabiti.


Drugi primeri:

✓ Nadel je svoja očala.
Nadel je njegova očala.

✓ Pospravil sem svojo sobo.

Pospravil sem mojo sobo.

✓ Prinesite svoje zapiske.

Prinesite vaše zapiske.

V vseh navedenih primerih se zaimek ujema z osebkom, zato je obvezna uporaba povratnega svojilnega zaimka. V prvem primeru je sicer lahko pravilna tudi poved Nadel je njegova očala, vendar le, če je nadel očala, ki so last druge osebe. V drugih primerih druga poved ni mogoča.

V povedi Prosim, vzemite vaše izdelke ste osebek vi, kar je implicitno nakazano v povedku vzemite. Ker vi lahko vzamete le svoje izdelke, je v navedeni povedi uporabljen napačni zaimek.


Za konec pa še uganka:

Ali nosite vaša, svoja ali njena/njegova oblačila?

 Vsi prispevki: Lektorična piše


Če ste na Facebooku, Twitterju ali Instagramu, vas vabim, da se mi pridružite 🙂

Facebook
Twitter
Instagram