V TRBOVLJU ALI TRBOVLJAH?V Sloveniji imamo veliko krajev z lepimi poimenovanji, nam jo pa zato včasih zagode njihova sklanjatev, zlasti kadar imamo opravka z mesti in naselji, za katera ne vemo, ali so edninski ali množinski samostalniki.

V tem prispevku bomo obravnavali problematična slovenska krajevna imena, ki se končajo s črko e. Imena, za katera smo se zaradi pogostosti rabe že naučili, da so edninska (mednje sodi Celje), bomo izpustili, saj sklanjatev v tem primeru ni vprašljiva. Težave pa povzroča kopica drugih zemljepisnih imen, na primer Trbovlje, Olimje in Sečovlje.

Katera poved je pravilna?


Trbovlje

Število okuženih v Trbovljah narašča.
Število okuženih v Trbovlju narašča.


Olimje

Dan smo preživeli v Olimjah.
Dan smo preživeli v Olimju.


Sečovlje

Ustavili smo se v Sečovljah.
Ustavili smo se v Sečovlju.

v Trbovljah ali Trbovlju

Samostalnik Grosuplje je še večja uganka, saj se nam vsiljujejo tri mogoče oblike:

Tekma bo v Grosuplju.
Tekma bo v Grosupljem.
Tekma bo v Grosupljah.


Ker je Grosuplje edninski samostalnik, bomo množinsko sklanjatev prečrtali. V Grosupljah je tako napačna mestniška oblika, pravilni pa sta obe preostali, saj se to krajevno ime sklanja po samostalniški (v Grosuplju) in pridevniški sklanjatvi (v Grosupljem). Odgovore na prva tri vprašanja si lahko preberete na koncu prispevka.

Ker iz imena kraja, ki se konča s črko e, marsikdaj težko vemo, ali je samostalnik edninski ali množinski (so tiste Trebnje ali tisto Trebnje?), se moramo število naučiti na pamet. Le tako bomo vedeli, katero sklanjatev uporabiti.SEZNAM PROBLEMATIČNIH KRAJEVNIH IMENV razpredelnici so skupaj s pravilnimi in napačnimi sklanjatvami navedena nekatera problematična zemljepisna imena.

KrajEdninska sklanjatevMnožinska sklanjatevPridevniška sklanjatev
DobrunjeDobrunjuDobrunjah 
GrosupljeGrosupljuGrosupljahGrosupljem
MozirjeMozirjuMozirjah 
OlimjeOlimjuOlimjah 
PrevaljePrevaljuPrevaljah 
SečovljeSečovljuSečovljah 
TrebnjeTrebnjuTrebnjahTrebnjem
TrbovljeTrbovljuTrbovljah 
VižmarjeVižmarjuVižmarjah 
ZagorjeZagorjuZagorjah 
ZasavjeZasavjuZasavjah 

 

Sklanjatve so v mestniku. Majhno število krajevnih imen ohranja pridevniško sklanjatev, mednje sodita Grosuplje in Trebnje.

Za konec naj odgovorimo na začetna vprašanja. Pravilne povedi so naslednje:

 Število okuženih v Trbovljah narašča.
Dan smo preživeli v Olimju.
Ustavili smo se v Sečovljah.

Ste pri vseh treh izbrali pravo poved? 🙂

 

Vsi prispevki: Lektorična piše

 

Če ste na Facebooku, Twitterju ali Instagramu, vas vabim, da se mi pridružite 🙂

Facebook
Twitter
Instagram