ŠTUDENTI ALI ŠTUDENTJE?


Ste se kdaj vprašali, zakaj nekateri v imenovalniku množine samostalnikov prve moške sklanjatve uporabljajo obliko študenti, drugi pa obliko študentje? Morda ste celo v istem besedilu zasledili obe. Je katera izmed njiju napačna?

Študenti ali študentje

Oglejmo si naslednje primere:

zobi – zobje
moži – možje
lasi – lasje

Za katero možnost bi se odločili – za končnico -i ali -je? Verjetno bi se vsi odločili za drugo.

Kaj pa pri naslednjih primerih?

gosti – gostje
kmeti – kmetje
brati – bratje
fanti – fantje
sosedi – sosedje

Tukaj pa se verjetno zatakne. Morda bi se ponekod odločili za prvo obliko, ponekod pa za drugo. Naj vas potolažim – pravilni sta obe. Vsekakor pa to ne velja pri vseh samostalnikih prve moške sklanjatve; pri drugi skupini navedenih primerov sta tako mogoči obe obliki (gre za enakovredne dvojnice), medtem ko pri prvi skupini krajša oblika (tj. oblika s končnico -i) ni mogoča: zobje, možje, lasje. Velja tudi obratno – so primeri, pri katerih končnica -je ni mogoča:

tast – tasti (ne tastje)
absolvent – absolventi (ne absolventje)
ptič – ptiči (ne ptičje)

Zakaj je tako? Odgovor lahko poiščemo v zgodovini. Pri rabi jezika med razvojem ni prišlo do poenotenja končnic, zato pa imamo zdaj samostalnike prve moške sklanjatve, ki imajo:

 hkrati končnici -i in -je
samo končnico -i
samo končnico -je

Ker pravilo, kdaj uporabiti katero končnico, ne obstaja, se moramo primere naučiti na pamet. Primerov s končnico -i, ki nimajo hkrati končnice -je, je največ.

Kakšne pa so množinske oblike besed grof, škof in Hrvat?

grofi – grofje
škofi – škofje
Hrvati – Hrvatje

Gotovo ste se odločili za prvo obliko. Naj vas presenetim – tudi v teh primerih sta pravilni obe. V časopisih Delo, Dnevnik in Večer ter na spletnem portalu RTVSLO zasledimo obe. Naj ob tem opozorim, da je vendarle treba paziti, kako ju uporabljamo. V istem prispevku je namreč treba dosledno uporabljati eno samo obliko, zato se odločite za eno in se je med pisanjem vseskozi držite.

Če se vrnemo k naslovnemu vprašanju – študenti ali študentje? Do zdaj ste se verjetno že naučili, da je pravilno oboje. Kaj pa množina besede golob – golobi ali golobje? Sta pravilni obe obliki ali samo ena od njiju? Kar razmigajte možgane 🙂

 

 
Vsi prispevki: Lektorična piše

Če ste na Facebooku, Twitterju ali Instagramu, vas vabim, da se mi pridružite 🙂

Facebook
Twitter
Instagram