PRED KI, KO, KER, DA, ČE VEJICA SKAČE ALI ZAKAJ TO PRAVILO NE DRŽI (VEDNO)V osnovni šoli so nas pri pouku slovenskega jezika učili, da vejica stoji pred vezniki ki, ko, ker, da, če. Pravilo se sicer odlikuje po spevnosti, vendar ima veliko pomanjkljivost, saj je zmotno. Kaj je z njim narobe?

Predvsem to, da ne upošteva sestavljenih veznikov, teh pa v slovenskih besedilih mrgoli. To so: tako da, s tem da, medtem ko, potem ko, brž ko, namesto da, že ko, in ker, in da, in če, in čeprav, češ da, šele ko, zlasti če, zlasti ko, zato ker in številni drugi.

vejica pred ki, ko, ker, da, če

PRAVOPISNA PRAVILA SO NASLEDNJA: Kadar se pojavita skupaj dva podredna veznika, pišemo vejico pred prvim:

Le piši materi, da če ne bo denarja, ne bo več stanoval pri nas.

Tako kopičenje veznikov po pravopisnih pravilih ni priporočljivo. Izbrano poved lahko preoblikujemo tako:

Le piši materi, da ne bo več stanoval pri nas, če ne bo denarja.

 Kadar prirednemu vezniku sledi podredni, pišemo vejico samo pred prvim veznikom, če take zveze uvajajo vmesni odvisnik:

Pridem sam, in če bo le mogoče, pripeljem še koga.

 Vejice ne pišemo med deli večbesednega veznika:

Lenaril je, namesto da bi se učil.

V to skupino sodi tudi veznik, ki piscem (sicer nevede) povzroča nemalo težav, to je veznik s tremi besedami: kljub temu da. Pišemo ga brez vejice pred da:

Kljub temu da je bil bolan, je šel delat.

Na tem mestu priporočam zamenjavo z veznikom čeprav:

Čeprav je bil bolan, je šel delat.

V določenih primerih se vejica lahko premakne med dele sestavljenega veznika, vendar s tem pride do pomenske razlike. Kot primer naj navedem veznik tako da.

Ko želimo izraziti posledico, postavimo vejico pred tako da:

Večkrat je pritisnil na pospešnik, tako da je motor nazadnje le vžgal.

Vejico postavimo med tako in da samo takrat, ko izražamo način izvajanja:

Zvočnik v tvorimo tako, da spodnjo ustnico približamo robu zgornjih sekalcev.

Primerov z vrinjeno vejico med deli sestavljenih veznikov je manj. Če ste v dilemi, kam jo postaviti, jo raje dajte pred sestavljeni veznik. Si boste zapomnili, kljub temu da so nas v šoli učili drugače? 🙂

Zgledi so izpisani iz Slovenskega pravopisa in SSKJ-ja.

 

Vsi prispevki: Lektorična piše

Če ste na Facebooku, Twitterju ali Instagramu, vas vabim, da se mi pridružite 🙂

Facebook
Twitter
Instagram