POSLUŠATE NOVICE O BIDNU ALI BIDENU?
▶ Berete dramo Ibsena ali Ibsna?
▶ Predvajate pesmi Cohena ali Cohna?
▶ Poslušate novice o Bidenu ali Bidnu?


V zadnjem obdobju vas zanima predvsem, kako se sklanja Joe Biden. Zatakne se že pri njegovem imenu, saj se v medijih pojavljajo kar štiri rodilniške oblike: Joa, Joea, Joja in Joeja. Katera je prava?

o bidnu ali bidenu

Kaj pa priimek, je rodilniška oblika Bidna ali Bidena? Nekaj primerov iz medijev:


▶ Norčeval pa se je iz podpredsednika Joea Bidna (vir: rtvslo.si).
▶ Pogajanja so prekinili ravno med obiskom ameriškega podpredsednika Joea Bidena v Izraelu (vir: rtvslo.si).
▶ Barack Obama je ameriške nogometaše sprejel v družbi podpredsednika Joa Bidna (vir: 24ur.com).
▶ Joeja Bidena sem izbral za svojega podpredsedniškega kandidata (vir: Dnevnik).


Kot vidimo, mediji niso enotni ne pri sklanjanju imena ne pri sklanjanju priimka. Začnimo z imenom. Če bi se moško ime v imenovalniku glasilo Jo, bi bila sklanjatev Jo, Joja, Joju. Ker se ime Joe konča z izgovorljivim samoglasnikom, je pri sklanjanju obvezno daljšanje osnove s črko j. Sklanjatev Joe, Joea, Joeu tako odpade, zato je pravilna sklanjatev naslednja: Joe, Joeja, Joeju, Joeja, Joeju, Joejem.


Priimek Biden povzroča težave zaradi vsebnosti črke e v končnici. Ker gre za neobstojni samoglasnik, pomeni, da ga v imenovalniku navadno izgovorimo kot polglasnik in ga v nadaljnjih sklonih ne obdržimo, torej je pravilna sklanjatev naslednja: Biden, Bidna, Bidnu, Bidna, Bidnu, Bidnom. Svojilni pridevnik je tako Bidnov, ne Bidenov.


Nekaj priimkov, ki v neprvem sklonu ravno tako doživijo izpad polglasnika: Beethoven, Majcen, Luther, Powell in Snowden.

BeethovenLutherPowellSnowden
BeethovnaLuthraPowllaSnowdna
BeethovnuLuthruPowlluSnowdnu
BeethovnaLuthraPowllaSnowdna
BeethovnuLuthruPowlluSnowdnu
BeethovnomLuthromPawllomSnowdnom


Svojilni pridevniki so Beethovnov, Majcnov, Luthrov, Powllov in Snowdnov.


BERETE IBSNOVO ALI IBSENOVO DRAMO?Poznamo tudi obstojni polglasnik. Končni e v neimenovalniških sklonih ohranjamo pri priimkih, pri katerih ga v imenovalniku praviloma izgovorimo. Primeri so Andersen, Cohen, Cromwell, Hansen, Ibsen, Koren, Orwell, Werther.

AndersenCohenIbsenWerther
AndersenaCohenaIbsenaWertherja
AndersenuCohenuIbsenuWertherju
AndersenaCohenaIbsenaWertherja
AndersenuCohenuIbsenuWertherju
AndersenomCohenomIbsenomWertherjem


Svojilni pridevniki so Andersenov, Cohenov, Cromwellov, Hansenov, Ibsenov, Korenov, Orwellov in Wertherjev.


Z branjem napisane vsebine smo se naučili, da:


▶ beremo dramo Ibsena, ne Ibsna,
▶ predvajamo pesmi Cohena, ne Cohna,
▶ poslušamo novice o Bidnu, ne Bidenu.Vsi prispevki: Lektorična piše

Če ste na Facebooku, Twitterju ali Instagramu, vas vabim, da se mi pridružite 🙂

Facebook
Twitter
Instagram