MOČI ALI MORATI?

Kolikokrat rečete, da ste kaj mogli opraviti? Veste, iz katerega glagola nastane oblika mogli? V tem prispevku bomo obravnavali razliko med glagoloma moči in morati.

Katero od navedenih povedi bi izbrali?

▶ Ne morem verjeti.
▶ Ne moram verjeti.

▶ Morem iti.
▶ Moram iti.

▶ Morem se odločiti.
▶ Moram se odločiti.

moči ali morati

Veste, da sta morem in moram spregani obliki dveh popolnoma različnih glagolov? V navedene povedi eden od njiju ne sodi, torej je v vsakem sklopu pravilna samo ena poved.

SPREGATEV

MOČISedanji časPretekli čas
moremmogel sem
morešmogel si
moremogel je
moremomogli smo
moretemogli ste
morejomogli so
MORATISedanji časPretekli čas
morammoral sem
morašmoral si
moramoral je
moramomorali smo
moratemorali ste
morajomorali so


Med glagoloma pa ni samo spregatvena, temveč tudi pomenska razlika.

SSKJ pravi, da glagol moči med drugim 1) izraža sposobnost osebka, da uresniči dejanje zaradi svojih a) telesnih lastnosti, b) duševnih, čustvenih lastnosti, c) določenih, navadno značajskih lastnosti, č) objektivnih, zlasti materialnih možnosti; 2) izraža sposobnost osebka, da uresniči dejanje zaradi določenih okoliščin.

Primeri:

▶ ne morem več teči,
▶ tega ne morem dojeti,
▶ takih kreditov ne bom mogel odplačevati.


Glagol morati pa med drugim izraža nujnost, nujno posledico, da osebek uresniči dejanje a) zaradi določenih okoliščin, b) zaradi lastne potrebe, dolžnosti, c) ker kdo tako zahteva.

Primeri:

▶ krivec se mora zagovarjati pred sodiščem,
▶ danes moram odpotovati,
▶ skrbeti mora za tri otroke.


Na podlagi navedenega lahko izberemo pravilne povedi, napisane v uvodnem delu prispevka:

🙂 Ne morem verjeti.
🙂 Moram iti.
🙂 Moram se odločiti.


Je bil tak tudi vaš izbor ali morate še malo razmisliti? Če trenutno ne morete, se lahko še vedno vrnete pozneje 🙂


Glagola imata več razlag od navedenih. Preberete si jih lahko na spletnem portalu Fran, in sicer tako, da v iskalno polje vtipkate bodisi moči bodisi morati.




Vsi prispevki: Lektorična piše


Če ste na Facebooku, Twitterju ali Instagramu, vas vabim, da se mi pridružite 🙂

Facebook
Twitter
Instagram