V HOFRU ALI HOFERJU?


Na družbenih omrežjih sem spraševala, ali kupujete živila v Hofru ali Hoferju.

Med drugim sem prejela nepričakovane odgovore, kot so:

🤪 Skoraj nič, ker ste se zelo poslabšali.
🤪 Dokler ne bo na policah žužkov!
🤪 Lidl bulš ku hofer.
🤪 Oho v euro spinu ke in sm pa hofer.
🤪 Ne v Hofru,ne v Hoferju….!!!!!!
🤪 Se vas izogibam kot hudič križa.

Hja, razumevanje vsebine je očitno subjektivno, na srečo pa moji sledilci s tem niste imeli težav 😀

Na Facebooku sem prejela 106 glasov, na Twitterju 393 in na Instagramu 242 (neopredeljeni so iz seštevka izvzeti). Skupaj sem prejela 741 glasov, od tega:

▶️ za obliko Hofru: 197 (27 %);
▶️ za obliko Hoferju: 544 (73 %).

Manj kot tretjina glasovalcev je izbrala krajšo obliko, v kateri izpade e: v Hofru. Razlog za to odločitev naj bi bil, da e izpade tudi v mestniku besede Koper: v Kopru. Medtem ko je to dobro opažanje, saj je izpad e-ja v takšnih primerih pogost in celo pričakovan, pravilo ni tako stabilno in ne moremo vseh podobnih samostalnikov metati v isti koš. Pravopis žal ne daje točnih napotkov, pravi le, da se »pri mnogih samostalnikih od rodilnika osnova zaradi neobstojnega samoglasnika skrajša«.

Daljšanje s črko j je opazno pri tistih samostalnikih moškega spola, »katerih osnova se v govoru končuje na -r, -i, -u, -o, -a ali -e (če se ne podaljšuje s črko t in če -e ni končnica),« vendar pa to ne velja za vse besede.

Nekaj podobnih primerov, pri katerih e v neprvem sklonu izpade in nimamo daljšanja osnove:
 
🟡 Luther, Luthra, Luthru
🟡 Muster, Mustra, Mustru
🟡 Capuder, Capudra, Capudru
 
Oblike, ki jih daljšamo s črko j:
 
🟡 Miller, Millerja, Millerju
🟡 Kramer, Kramerja, Kramerju
🟡 Homer, Homerja, Homerju
 
Izjema je tožilnik neživih imen, saj je enak imenovalniku.
 
E izpade tudi pri nekaterih občnih imenih:
 
🟡 bober, bobra, bobru
🟡 koder, kodra, kodru
🟡 center, centra, centru
 
vendar:
 
🟡 frizer, frizerja, frizerju
🟡 revolver, revolverja, revolverju
🟡 pulover, puloverja, puloverju
 
Nekateri samostalniki se lahko sklanjajo po obeh sklanjatvenih vzorcih, npr. Črtomir – Črtomira ali Črtomirja.
 
In še odgovor na anketno vprašanje: besedo Hofer v nadaljnjih sklonih daljšamo – Hoferja, Hoferju. Pravilno je torej v Hoferju, ne v Hofru, ker pa je Hofer v obravnavanem primeru neživi samostalnik (trgovina), ne bomo rekli, da gremo v Hoferja, temveč da gremo v Hofer (tožilnik je enak imenovalniku), ravno tako ne kupujemo po Hofer ceni, temveč po Hoferjevi ceni.
 
Pa poskusite to razložiti tujcu, ki se uči slovenskega jezika! 😀Vsi prispevki: Lektorična piše

 

Če ste na Facebooku, Twitterju ali Instagramu, vas vabim, da se mi pridružite 🙂

Facebook
Twitter
Instagram