KORONA VIRUS ALI KORONAVIRUS?

 


Na Facebooku in Twitterju sem objavila anketo o zapisu imena virusa, ki je zaznamoval leto 2020. Kot vemo, nekateri mediji vztrajajo pri zapisu skupaj, drugi pri zapisu narazen. Kdo ima prav?


Rezultati so naslednji:

Twitter: 248 glasov
▶  Korona virus: 116 (46,8 %)
▶  Koronavirus: 132 (53,2 %)

Facebook: 299 glasov
▶  Korona virus: 53 (18 %)
▶  Koronavirus: 158 (53 %)
▶  Neopredeljeni: 88 (29 %)

Skupaj: 459 glasov
▶  Korona virus: 169 (37 %)
▶  Koronavirus: 290 (63 %)
▶  Neopredeljeni so izvzeti.

Pričakovala sem, da bosta zapisa prejela približno enako število glasov. Zapisovanje imen skupaj ali narazen je bilo v slovenskem jeziku že od nekdaj problematično, pri določenih (predvsem novih) primerih še lektorji nismo enotni (npr. bio, eko + samostalnik).

V primeru, ki sem ga podala, problem ostaja, vendar je rešitev jasna. Zapis narazen (korona virus) je v slovenskem jeziku neustrezen, ker se korona kot prilastek ne sklanja, poznamo pa samo desne neujemalne prilastke. Takšni zapisi (mdr. vikend paket) so kalki iz angleščine in so se v našem jeziku začeli pojavljati šele v zadnjem obdobju. Po pravilih bi morali virus poimenovati virus korona, pri čemer je virus jedro, korona pa desni neujemalni prilastek.

Ker do takšnega poimenovanja ni prišlo, se lahko zadovoljimo z zapisom koronavirus. Sicer je manj ustrezen kot virus korona, vendar je vsekakor bolj sprejemljiv od zapisa korona virus.

Hvala vsem, ki ste glasovali. Ostanite zdravi 🍏 Vsi prispevki: Lektorična piše


Če ste na Facebooku, Twitterju ali Instagramu, vas vabim, da se mi pridružite 🙂

Facebook
Twitter
Instagram