KAKO ZAPISUJEMO S. P. IN D. O. O.?V poslovnem registru prevladuje zapis Podjetje X d.o.o., sledi mu Podjetje X, d.o.o., na zadnjem mestu pa je Podjetje X, d. o. o.

d. o. o. ali d.o.o.

ZAKAJ TOLIKO RAZLIČNIH OBLIK? KATERA JE PRAVILNA?


Ker v registru po številu vnosov prednjačijo poslovna imena, ki se ravnajo po prvem vzorcu, boste seveda mislili, da mora biti ta vzorec pravopisno pravilen.

Pa ni.

Poglejmo, zakaj. Dejstva, da je vejica nujna, ne bomo izpodbijali. Da bi si lažje predstavljali, zakaj, poglejmo naslednje strukturno identične primere:

 Anka Graščak, poslovodja.
 Tone Vzkličnik, poljedelec.
 Martin Bogataj, direktor.

Bi navedene primere res pisali brez vejice?

Določilo za imenom je pristavek, pred katerim brez izjeme stoji vejica. Prevladujoči zapis Podjetje X d.o.o. torej takoj odpade, saj je že zaradi manjkajoče vejice neustrezen.

Kaj pa zadnji del poslovnega imena (določilo) – se piše s presledkom za piko ali brez nje? Ker gre za okrajšavo, bomo v Slovenskem pravopisu poiskali pravilo v poglavju Okrajšave. V 595. členu je navedeno, da okrajšave besednih zvez pišemo s presledkom za vsako okrajšano besedo. Pri tem je treba poudariti, da pravilo nima izjem, zatorej odpade tudi drugi najpogostejši zapis v registru, tj. zapis Podjetje X, d.o.o. Zanj lahko rečemo, da se jezikovnih pravil sicer zaveda, vendar jih ne pozna v zadostni meri.

Edini pravilen zapis je torej Podjetje X, d. o. o. – z vejico in presledkom za vsako piko.

 

KAKO PA ZAPISUJEMO TAKO POSLOVNO IME SREDI POVEDI?


Ali d. o. o.-ju sledi nadaljevanje stavka ali kakšno ločilo?

Primera:

 Podjetje X, d. o. o. je bilo ustanovljeno leta 2010.
 Podjetje X, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 2010.

Ker je d. o. o. določilo Podjetja X, ga moramo pisati ločeno od preostale povedi. Drugi primer je zato edini pravilen.

Enako velja za vsa podobna določila: s. p., d. d., d. n. o., d. v. z.

 

ZAKAJ JE TOREJ V REGISTRU TOLIKO NEPRAVILNIH VNOSOV?


Odgovor je preprost: ker pristojni organ nima lektorja 🙂

 
Vsi prispevki: Lektorična piše


Če ste na Facebooku, Twitterju ali Instagramu, vas vabim, da se mi pridružite 🙂

Facebook
Twitter
Instagram