ISTI ALI ENAK?


Nosite iste ali enake hlače kot vaš šef? V tem prispevku bomo razjasnili razlike med pridevnikoma isti in enak, ki se v različnih kontekstih tako rada zamenjujeta.

Kateri pridevnik bi izbrali v naslednjih povedih?


Vozim isti avto kot moj sosed.
Vozim enak avto kot moj sosed.

Sanjal sem iste sanje kot včeraj.
Sanjal sem enake sanje kot včeraj.

Kupil sem šest istih kozarcev.
Kupil sem šest enakih kozarcev.

Vsako jutro jem iz iste sklede.
Vsako jutro jem iz enake sklede.

isti ali enak

Če imate vi in sosed vsak svoj avtomobil iste znamke, vozite enak avtomobil kot sosed. V tem primeru gre za dva ločena avtomobila.

Če ste imeli takšne sanje kot včeraj, ste sanjali enake sanje. Istih sanj ne moremo sanjati, saj se vsake sanje pripetijo samo enkrat.

Šestih istih kozarcev nikoli ne boste mogli kupiti, zato ste kupili šest enakih kozarcev.

Če imate najljubšo skledo, iz katere vsak dan zajtrkujete, jeste iz iste, ne enake sklede.

In kakšna je razlika med naslednjima dvema trditvama?

Nosim isto majico kot včeraj.
Nosim enako majico kot včeraj.

Recimo, da imate dve identični majici – eno ste nosili včeraj, drugo pa danes. V tem primeru ste si nadeli enako majico kot včeraj. Če pa nimate identičnih majic, ste že dva dni v eni majici in posledično nosite isto majico kot včeraj. Na vašem mestu bi razmislila o menjavi majice 🙂


KDAJ UPORABITI KATEREGA?


SSKJ pridevnik isti definira kot na katerega se misli, iz katerega se izhaja.

Primeri so naslednji:

še isti dan je izpolnil obljubo,
stanujeta v istem hotelu,
vrnili so se po isti poti.

SSKJ pridevnik enak definira kot ki se po lastnostih, značilnostih ujema, ne razlikuje a) med seboj, b) pri dveh ali več osebah, stvareh, c) od določenega, primerjanega.

Nekaj primerov:

razdeliti na enake dele,
hiše so si zelo podobne, niso pa enake,
dvojčki so čisto enaki.

Posebnost, zaradi katere je meja med pridevnikoma tako zabrisana:

Za dve osebi, ki sta si zelo podobni, je pogovorno dopustno reči, da sta isti, čeprav je ustreznejša izbira enaki.

Pridevnik isti se torej nanaša na en (in isti) samostalnik, enak pa na dva ali več identičnih ali po določeni lastnosti podobnih samostalnikov.

Ali zdaj že lahko pravilno odgovorite na uvodno vprašanje?Vsi prispevki: Lektorična piše


Če ste na Facebooku, Twitterju ali Instagramu, vas vabim, da se mi pridružite 🙂

Facebook
Twitter
Instagram