GRESTE NA POTEP S SESTRO ALI Z SESTRO?

Morda se vam bo zdela tema tega prispevka popolnoma banalna, celo lahka in samoumevna. Kar je za nekatere mačji kašelj, je za druge težka uganka. Povem vam, da je pravilna uporaba predlogov s in z nekaterim ne glede na starost še vedno trd oreh. Ker pravil niso usvojili, se ravnajo po posluhu. Res je, da jih bomo med pogovorom, če bodo uporabili napačen predlog, težko zalotili, se bo pa njihovo neznanje hitro opazilo v pisni obliki.

s sestro ali z sestro

KDAJ UPORABIMO PREDLOG S?

Pred nezvenečimi soglasniki: p, t, s, h, š, k, f, c.

V osnovni šoli so nam, da bi nezveneče nezvočnike hitro usvojili, ob tem preprostem pravilu vcepljali poved Ta suhi škafec pušča. Če izvzamemo samoglasnike, to so a, e, i, o, u, si jo lahko zlahka zapomnimo in tako vemo, s katerimi črkami se veže predlog s.

Primeri:

v kino sem šel s Sanjo (ne z Sanjo),
 plačal sem s kreditno kartico (ne z kreditno kartico),
 sneg pada s streh (ne z streh).

 

KDAJ UPORABIMO PREDLOG Z?

Pred vsemi drugimi črkami, tudi samoglasniki: m, n, r l, v, b, d, ž, z, g, d, a, e, i, o, u.

Pri tem pravilu so nam za lažje učenje ponudili poved Moj nori lev bedi že zgodaj.

Primeri:

listje pada z dreves (ne s dreves),
zajtrkovala sem z Urško (ne s Urško),
jedel je torto z jagodami (ne s jagodami).

Predlog s pogosteje zmotno zamenjujemo z z-jem, napačno rabo največkrat opazim pred besedami, ki se začnejo ravno s črko s: z sestro, z strani, z stališča (pravilno: s sestro, s strani, s stališča).

Kaj pa, ko je v povedi več besed, ki zahtevajo oba predloga?

Primer:

V trgovino sem se odpravil z Mojco in s Tanjo.

Ali predlog v tem primeru podvojimo?

Odgovor je ne. Za lažjo predstavo, zakaj tega ne počnemo, vam ponujam soroden primer:

V trgovino sem se odpravil z Mojco, s Sonjo in z Alenko.

Ali bi res pred vsakim imenom napisali predlog? Verjetno ne 🤓

Pravilno je:

 V trgovino sem se odpravil z Mojco, Sonjo in Alenko.

Najpogosteje slišana poved z nepotrebnim podvajanjem predloga je ta, ki jo verjetno poznamo vsi:

O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Pravilno je:

 O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Za konec lahko na podlagi napisane vsebine odgovorimo na naslovno vprašanje: na potep se odpravimo s sestro, ne z sestro 😎

Vsi prispevki: Lektorična piše

 

Če ste na Facebooku, Twitterju ali Instagramu, vas vabim, da se mi pridružite 🙂

Facebook
Twitter
Instagram