ALI  MI LAHKO DASTE/DATE KRUH?

 
V anketi sem vas spraševala, kako spregate glagol dati v drugi osebi množine. Takšnega izida nisem pričakovala.
 
Na Facebooku sem prejela 109, na Twitterju 554, na Instagramu pa 225 glasov. Neopredeljeni so iz seštevka izvzeti.
 
Skupaj sem prejela 888 glasov, od tega je:
 
🥖 za obliko date glasovalo 545 oseb (61 %);
🥖 za obliko daste glasovalo 236 oseb (27 %);
🥖 za oboje je pravilno glasovalo 107 oseb (12 %).
 
Pravilno obliko je izbralo le 27 % oseb (na Instagramu je bil rezultat najslabši, saj se je tam zanjo odločilo le 20 % oseb).
 
Glagol dati spregamo tako kot glagole biti, jesti, iti, vedeti:
 
daste, boste, jeste, greste in veste.
 
Priznam, da sem tudi sama v otroštvu in najstniških letih mislila, da je pravilno date. Oblike daste nisem marala in sem jo celo imela za napačno. Tokrat vam torej ne morem zameriti, upam pa, da si boste zdaj zapomnili in da boste v prihodnje uporabljali pravilno obliko.
 
Hvala za glasovanje 🤗
Vsi prispevki: Lektorična piše
Če ste na Facebooku, Twitterju ali Instagramu, vas vabim, da se mi pridružite 🙂
Facebook
Twitter
Instagram