Cenik

STORITEVCENA
Lektoriranje diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij2,5–3 EUR/stran*
Oblikovanje diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij**0,5 EUR/stran*
Lektoriranje drugih vrst besedil5 EUR/stran*
Prevajanje16 EUR/stran*
Jezikovno svetovanjepo dogovoru
Če je pri zaključnem delu manj kot 100 avtorskih strani, je cena na stran 3 EUR. Če je strani več kot 100, je cena na stran 2,5 EUR.
Pri nujnem lektoriranju za podjetja se lahko cena zviša na 6 EUR na avtorsko stran.
*ena avtorska stran vsebuje 1500 znakov brez presledkov
**celovito oblikovanje del zajema izdelavo kazala, številčenje strani, vstavljanje razmika med vrsticami, nastavitev velikosti pisave različnih delov besedila in oblikovanje vseh drugih sestavin v skladu z navodili vaše fakultete

Cenik velja od 1. 1. 2019.
Cene so brez DDV-ja – nisem davčna zavezanka za DDV.