Cenik

STORITEVCENA
Lektoriranje diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij4 EUR/stran*
Lektoriranje drugih vrst besedil5–7 EUR/stran*
Oblikovanje diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij**0,5 EUR/stran*
Prevajanje16 EUR/stran*
Jezikovno svetovanjepo dogovoru
Če je strani več kot 50, se cena lektoriranja ene strani zniža za 1 EUR.
*ena avtorska stran vsebuje 1500 znakov brez presledkov
**celovito oblikovanje del vsebuje izdelavo kazala, številčenje strani, vstavljanje razmika med vrsticami, nastavitev velikosti pisave različnih delov besedila in oblikovanje vseh drugih sestavin v skladu z navodili vaše fakultete

Cenik velja od 1. 1. 2019.
Cene so brez DDV-ja – nisem davčna zavezanka.